Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Профил на купувача

ОБЯВА за продажба на лек автомобил Виж повече
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД – помещения за предоставяне на услуги, находящи се в приземния етаж на лечебното заведение. Виж повече
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД – във фоайе на първи етаж. Виж повече
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение , находящо се в гр. Варна,  ул. “Сава” №2, “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД, Помещение №21А Виж повече
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение , находящо се в гр. Варна,  ул. “Сава” №2, “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД, Помещение №18 Виж повече
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение , находящо се в гр. Варна,  ул. “Сава” №2, “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД, Помещение №15 Виж повече
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение , находящо се в с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, ул. Тракийска“ №13 в Здравна служба Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/" Виж повече
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на апарат за късовълнова терапия с импулсен и постоянен режим с индуктивен апликатор за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр. Варна” Виж повече
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/" Виж повече
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram