Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Цени и услуги

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Първичен преглед в амбулатория60,00 лв.
Първичен преглед в амбулатория  с ехография80,00 лв.
Първичен преглед в кардиологичен кабинет с ЕКГ80,00 лв.
Първичен преглед от хабилитирано лице70,00 лв.
Вторичен преглед в амбулатория40,00 лв.
Вторичен диспансерен преглед в амбулатория /надлимитен/30,00 лв.
Вторичен преглед "Майчино здравеопазване" /надлимитен/30,00 лв.
Преглед в домашни условия70,00 лв.

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАНИПУЛАЦИИ

Потребителска такса2,90 лв.
Потребителска такса пенсионери1,00 лв.
Оптичен диск за рентгенография3,00 лв.
Остеометрия25,00 лв.
Спирометрия 25,00 лв.
ЕКГ с разчитане18,00 лв.
Вземане на кръв /биологичен материал/ 3,40 лв.
Вземане на кръв в домашни условия20,00 лв.
Инжекция- подкожна, мускулна/скарифиционна проба/7,00 лв.
Венозна инжекция10,00 лв.
Поставяне на противогрипна ваксина10,00 лв.
Венозна инфузия25,00 лв.
Венозна инфузия в домашни условия- до 1 час50,00 лв.
Венозна инфузия в домашни условия- след първия час, за всеки следващ5,00 лв.
Антигенен тест за COVID-1935,00 лв.
PSR тест за COVID-19110,00 лв.
Количествен тест за антитела COVID-1950,00 лв.
Качествен тест за антитела COVID-1935,00 лв.
Антигенен тест за COVID-19 и инфлуенца А+В40,00 лв.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Женска консултация30,00 лв.
Трансвагинална ехография70,00 лв.
Поставяне на вътрематочна спирала60,00 лв.
Екстракция на вътрематочна спирала50,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от влагалище50,00 лв.
Деструкт. лечение на доброк. изменение на маточна шийка50,00 лв.
Вземане на материал за микробиологично изследване10,00 лв.
Вземане на материал за цитологично изследване10,00 лв.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Електрокоагулация на брадавица, фибром 1 бр.40,00 лв.
Електрокоагулация на меки фиброми на зона шия или зона аксили 40,00 лв.
Химиотерапии на кондиломи и брадавици /за едно намазване/20,00 лв.
Кюретиране молуски40,00 лв.

КАРДИОЛОГИЯ

Първичен преглед в амбулатория с ехокардиография90,00 лв.
Ехокардиография70,00 лв.
Първичен преглед в амбулатория с велоергометрия100,00 лв.
Велоергометрия80,00 лв.
ЕКГ холтер60,00 лв.
Холтер RR60,00 лв.
Холтер за телемониторинг - за 24ч.65,00 лв.
ЕКГ с разчитане18,00 лв.
Консултация по изследвания20,00 лв.

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Холтер телемониторинг за 24 часа65,00 лв.
Вторичен диспансерен преглед/надлимитен/30,00 лв.

РЕВМАТОЛОГИЯ

Вътреставна инжекция40,00 лв.
Инжекция- подкожна, мускулна/скарификационна проба/7,00 лв.

НЕВРОЛОГИЯ

Доплерова сонография60,00 лв.
ЕЕГ60,00 лв.
ЕЕГ- разчитане15,00 лв.
ЕМГ70,00 лв.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Гипсова шинираща превръзка  40,00 лв.
Отстраняване на шини и гипсови превръзки 20,00 лв.
Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка80,00 лв.
Естракция на чуждо тяло 50,00 лв.
Шев на мускули при травми50,00 лв.
Шев/залепване на рана25,00 лв.
Първична обработка на рана40,00 лв.
Първична обработка на рана с поставяне на дрен50,00 лв.
Превръзка - малка20,00 лв.
Превръзка - средна30,00 лв.
Превръзка - голяма50,00 лв.
Снемане на хирургични конци20,00 лв.
Вадене на кърлеж30,00 лв.
Вътреставна инжекция40,00 лв.

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Първичен преглед в амбулатория с ехография75,00 лв.
Вторичен преглед в амбулатория45,00 лв.
Ехографско изследване на коремни органи60,00 лв.
Консулт по документи30,00 лв.

Урология

Първичен преглед в амбулатория с ехография80,00 лв.
Абдоминална ехография45,00 лв.
Смяна на катетър40,00 лв.

ОТО-РИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ

Аудиометрия 30,00 лв.
Тимпанометрия30,00 лв.
Аудиометрия с тимпанометрия 40,00 лв.
Предна тампонада на носа30,00 лв.
Предна и задна тампонада на носа40,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло30,00 лв.
Отстраняване на церумен - промивка на двете уши40,00 лв.
Отстраняване на церумен - промивка на едното ухо20,00 лв.
Инцизия на перитонзиларен абцес50,00 лв.
Инцизия на фурункул в слуховия проход50,00 лв.
Вземане и намазки за микробиологично изследване10,00 лв.

ОФТАЛМОЛОГИЯ

Отстраняване на чуждо тяло30,00 лв.
Рефрактометрия30,00 лв.
Периметър30,00 лв.
Изследване на очно налягане25,00 лв.
Изследване на зрителна острота10,00 лв.
Изследване на зрителна острота с изписване на очила25,00 лв.

ХИРУРГИЯ

Отваряне на абцес /флегмон/ панарициум/ аденом50,00 лв.
Смяна и промивка на реневи дренаж30,00 лв.
Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка80,00 лв.
Първична обработка на рана50,00 лв.
Първична обработка на рана с поставяне на дрен60,00 лв.
Вторична обработка на рана30,00 лв.
Отстраняване на кърлеж30,00 лв.
Отстраняване на конци20,00 лв.
Отстраняване на атером, ганглион, липом до 2 см /за всяко/100,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло90,00 лв.
Шев, залепване на рана50,00 лв.
Сондиране и обработка на фистула50,00 лв.
Инцизия на панарициум50,00 лв.
Превръзка- малка20,00 лв.
Превръзка- средна30,00 лв.
Превръзка- голяма50,00 лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Кинезитерапевтични услуги:

 - лечебна физкултура с уреди20,00 лв.
- дихателна гимнастика40,00 лв.
- механотерапия50,00 лв.
 - криотерапия10,00 лв.
 - частичен масаж30,00 лв.
 - цял масаж60,00 лв.

Електротерапия:

  - лечение с нискочестотни токове ( йонофореза, бипулсатор)10,00 лв.
  - лечение със средночестотни токове (интерферема)10,00 лв.
  - лечение с високочестотни токове (УВЧ, радар)10,00 лв.
- лечение с ултразвук10,00 лв.
- лечение с нискочестотно магнитно поле (магнитотерапия)10,00 лв.
- електростимулация10,00 лв.

Светлолечение:

  - лечение с инфрачервени и видими лъчи (солукс)10,00 лв.
  - лечение с ултравиолетови лъчи (УВЛ)10,00 лв.
 Лазертерапия40,00 лв.
 Парафинолечебни услуги на апликация20,00 лв.

ЛЪЧЕВА И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Ехографско изследване корем и малък таз45,00 лв.
Ехографско изследване на млечна жлеза45,00 лв.
Ехографско изследване щитовидна жлеза45,00 лв.
рентгенография на крайници32,00 лв.
рентгенография на таз32,00 лв.
рентгенография на шийни прешлени32,00 лв.
рентгенография на торакални или лумбални прешлени32,00 лв.
рентгенография на череп32,00 лв.
рентгенография на тазобедрена става32,00 лв.
рентгенография на лицеви кости32,00 лв.
рентгенография на околоносни синуси32,00 лв.
рентгенография на челюстите, специални проекции32,00 лв.
рентгенография на гръден кош, бял дроб32,00 лв.
рентгенография на стернум32,00 лв.
рентгенография на ребра32,00 лв.
обзорна рентгенография на сърце и медиастинум32,00 лв.
образна рентгенография на корем32,00 лв.
рентгеноскопия на бял дроб32,00 лв.
рентгеново изследване на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник70,00 лв.
рентгеново изследване на тънки черва - пасаж след изследване на стомах70,00 лв.
иригография80,00 лв.
венозна урография70,00 лв.
Мамография - 1 гърда25,00 лв.
Мамография - 2 гърди50,00 лв.
термографско изследване на млечни жлези55,00 лв.
разчитане на рентгенова снимка20,00 лв.
оптичен диск за рентгенография3,00 лв.

КЛИНИЧНА ЛАБОЛАТОРИЯ

кръвна картина с ДКК комплексно - 18 параметра4,50 лв.
диференциално броене на левкоцити /микроскопско изследване/4,50 лв.
морфология на еритроцити /визуално-микроскопско изследване/4,50 лв.
ретикулоцити3,50 лв.
СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/3,50 лв.
време на кървене и съсирвание 2,00 лв.
протромбиново време3,50 лв.
фибриноген3,50 лв.
химическо изследване със сухи тестове - комплексно2,50 лв.
химическо изследване със сухи тестове / pH, специф. Тегло белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв/ за всеки по .....1,00 лв.
седимент - ориентировъчно изследване2,50 лв.
Химическо изследване със сухи тестове - комплексно + СЕДИМЕНТ4,00 лв.
глюкоза2,50 лв.
кръвно-захарен профил /или обременяване с глюкоза/ 3 вземания7,50 лв.
обременяване с глюкоза10,50 лв.
урея2,50 лв.
креатинин2,50 лв.
пикочна киселина2,50 лв.
билирубин /общ, директен/2,50 лв.
триглицериди2,50 лв.
холестерол2,50 лв.
калций2,50 лв.
калий, натрий4,00 лв.
Фосфати2,50 лв.
АСАТ2,50 лв.
АЛАТ2,50 лв.
ГГТ2,50 лв.
алкална фосфатаза /АФ/2,50 лв.
липаза4,00 лв.
алфа-амилаза4,00 лв.
общ белтък2,50 лв.
албумин2,50 лв.
HDL - холестерол2,50 лв.
LDL - холестерол2,50 лв.
желязо3,50 лв.
ЛДХ4,00 лв.
КК /креатинкиназа/3,50 лв.
ХЕ /холинестераза/4,00 лв.
изследване на ревматоиден фактор (RF)6,50 лв.
феритин16,50 лв.
С-реактивен протеин6,00 лв.
С-реактивен протеин - Nyco Card 10,50 лв.
AST6,50 лв.
гликиран хемоглобин15,00 лв.
тироидни хормони - TSH, FT4, FT3, TPO Ab16.50/13.50 лв.
Prolactin16,50 лв.
туморен маркер - PSA16,50 лв.
Васерман /RPR/6,50 лв.
Helicobacter pylori16,50 лв.
инфекциозна мононуклеоза16,50 лв.
витамин B1216,50 лв.
микроалбуминурия12,00 лв.
урина общо изследване4,00 лв.
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза- Anti- TPO16,50 лв.

Микробиолгични изследвания(по ценоразпис)

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

медицинско свидетелство за работа35,00 лв.
медицинско свидетелство за шофьор кат. "В"30,00 лв.
медицинско свидетелство категория "С", "D"60,00 лв.
медицинско свидетелство за брак45,00 лв.
медицинско свидетелство за осиновяване45,00 лв.
медицинско свидетелство за притежаване на оръжие50,00 лв.
медицинско свидетелство за работа с квалифицирана информация50,00 лв.
медицинско свидетелство за годност на морско лице100,00 лв.
медицинско свидетелство за годност на морско лице/до 40 БТ/45,00 лв.
медицинско за българско гражданство50,00 лв.
освидетелстване пред съдебни органи50,00 лв.
психологическо изследване кат.С,Д,Т ,обществен превоз пътници и товари60,00 лв.
психологическо изследване по чл. 157,171, 174 от ЗДвП70,00 лв.
удостоверерение за психологическа годност15,00 лв.
здравна книжка - първоначално издаване 35,00 лв.
здравна книжка - последваща заверка35,00 лв.
издаване на болничен за второ/трето  работно място 10,00 лв.
медицински документ - дубликат10,00 лв.
ЛКК - за всеки член на комисия 15,00 лв.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram