Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

"НСЛЗСИМП - с мисия за по-добро здраве"

Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ е учредено считано от декември 2023  г., да представлява специфичните интереси на тези дружества. Целите на Сдружението  са да бъде разпространена в публичното пространство точна информация за същността на специализираната извънболнична помощ, да бъдат защитени на правата на лекарите и на професионалистите по здравни грижи, които работят в този сектор на здравеопазването, да бъде осъществена връзка с изпълнителната власт.

Доц.д-р Галинка Павлова е заместник - председател на Сдружението: „Необходимо е да работим по промяна на нормативната база, затова изпращайте предложения. Прилагаме Устава, заявление за членство и банкова сметка. Благодаря на всички, които ще се включат!“

За контакти: e-mail: nslzsimp@gmail.com

https://dkc5varna.com/wp-content/uploads/2024/01/ustav-nslzsimp-1.pdf

https://dkc5varna.com/wp-content/uploads/2024/01/zayavlenie-nslzsimp.pdf

https://dkc5varna.com/wp-content/uploads/2024/01/bankova-smetka-nslzsimp.pdf

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram