Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Профил на купувача

ОБЯВА Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Вл.Варненчик” №262А /зад блок 51/, а именно: Помещение - стоматологичен кабинет - с площ 15,00 /петнадесет/ кв.м. Виж повече
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД” Виж повече
ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД Виж повече
Публична покана за доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД Виж повече
Публична покана за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на ЕЕГ /електроенцефалограф/ апарат и компютърна система за работа с апарата. Виж повече
Публична покана за доставка чрез покупка на един брой употребяван лек автомобил, комби - регистриран нововнос. Виж повече
Обществена поръчка за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на стационарна дигитална ултразвукова система с възможност за 4D, цветен монитор, два трансдюсера: обемен конвексен за 4D АГ абдоминални и гинекологични изследвания и конвексен трансдюсер за абдоминални и гинекологични изследвания, ведно с черно-бял видео принтер. Виж повече
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram