Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на апарат за късовълнова терапия с импулсен и постоянен режим с индуктивен апликатор за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр. Варна”

09-04-2019г. Документация.
        - Обява
        - Решение
        - Образци и приложения
23-04-2019г. Протоколи
        - Протокол за избор на изпълнител

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram