Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Система за термографско изследване за рак на гърдата „Брастер“

1. Какво представлява системата „Брастер“?

Чрез системата на „Брастер” се извършва скринингово изследване за рак на гърдата, което използва метода на контактната термография. В основата на контактната термография стои дермотермалният ефект, свързан с по-бързия метаболизъм около огнищни неопластични лезии. Това явление може да се прояви по повърхността на гърдите, под формата на локални температурни аномалии. Повишеният брой кръвоносни съдове води до повишена температура в зоната, засегната от тумора.

Откритието на Braster представлява специално разработена матрица, която съдържа в себе си тънък слой течно-кристална емулсия. При допиране на Брастер- устройството до кожата на гърдата, върху матрицата се появява цветно изображение (благодарение на уникалните характеристики на течните кристали), което представлява разпределението на температурата във вътрешната тъкан. Термографските изследвания на даден пациент се обработват от автоматичен софтуер.

При отсъствие на регистрирана патология, резултатите се получават в акаунта на лекаря до 5 минути, при съмнение за наличие на патология термографските снимки се преглеждат допълнително от квалифициран рентгенолог. При това положение резултатът след изследването се получава в системата в рамките на 48 часа.

Термографските изследвания, получени по време на изследването, се анализират от алгоритми, които сравняват изображенията от двете гърди. Интерпретацията се базира на детекция на структурна и термална асиметрия. Първата стъпка включва оценка на термалния баланс. Физиологични структури като напр. кожни гънки биват изключвани от анализа. Втората стъпка е оценка на структурния баланс. Ако има наличие на физиологични структури, които са симетрични и за двете гърди, те също биват изключвани от анализа.Най-топлите структури се оценяват поотделно за всяка гърда.

2. Какви лезии могат да бъдат откривани?

Системата „Брастер“ открива силно васкуларизирани лезии, които са ясно свързани със злокачесвени промени, като например:
•   Дуктален карцином;
•   Лобуларен карцином;
•   Папиларен карцином;
•   Възпалителен карцином;
•   Силно васкуларизиран фиброаденом, кисти с васкуларизирана обвивка, възникнали след възпалителни процеси, възпаления на гърдите и др. „Брастер“ не открива доброкачествени лезии, които не са васкуларизирани, т.е фиброаденоми с намалена васкулатура или спираловидни (калцифицирани) фиброаденоми, гръдни кисти, дуктална екстазия, липоми и микрокалцификати.

3. Предимства на системата

„Брастер“ е напълно безболезнен, неинвазивен метод, без облъчване. Може да се използва при всяка възраст, като визуализира цялата повърхност на гърдата, а типа на тъканта не оказва влияние върху резултата от изследването. Системата „Брастер“ работи ефективно и при пациентки с гръдни импланти, като може да се използва и като средство за следене на състоянието на самия имплант. Използването на системата се препоръчва при пациенти с висок риск от рак на гърдата (семейно обременени, диагностицирани с мутация на BRCA1 или BRCA2 гена, пациентки на възраст под 50 години, които не са обхванати от програми за скриниг, както и такива, които са на хормонална терапия.)

4. Има ли ограничения и противопоказания за извършване на изследването?

Налице са няколко ограничения за извършването на изследване със системата Брастер. Тя не е предназначена за жени, които преминават или са преминали лечение за рак на гърдата като напр. лумпектомия, мастектомия, систематично лечение като напр. химиотерапия, хормонална, биологична терапия, лъчетерапия. Има и някои временни противопоказания за извършване на изследването:
•   бременност или кърмене (до 3 месеца след прекъсване);
•   инфекция с телесна температура над 38˚C;
•   инфекция на гърдите с болка, зачервяване или натъртване (когато тези симптоми са налични);
•   хирургична процедура на гърдите с диагноза за бенигнена лезия;
•   тънкоиглена биопсия (FNB) – до 4 седмици след процедурата;
•   дебелоиглена биопсия (CNB) или мамотомна биопсия – до 6 месеца след процедурата;
•   резекция на тумор – до 12 месеца след процедурата;
•   поставяне на естетически импланти, инжектиране на филър (хиалурон) и липотрансфер – до 12 месеца след процедурата.

Изследването със системата Брастер е скринингов метод, който допълва конвенционалните диагностични методи. В случай, че бъде установена термална асиметрия е необходимо да се извършат допълнителни изследвания /ехография, мамография/.

За повече информация:
https://www.braster.eu
http://www.interbusiness-bg.com

Запишете се за изследване със системата Брастер на тел. 052/650568

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram