Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Екип

Доц. д-р Калина Дренска, Д.М.

Специалист невролог
Работно време:

Понеделник – петък 8:00 – 14:30

Контакти:

тел. 052 685 436
ет. 2, кабинет 23A

Запази час

Биография

Завършва Медицински университет Варна през 2004 г., с пълно отличие. През 2010 г. придобива своята специалност Нервни болести, През 2004 г. се дипломира в Икономически университет Варна със специалност „Здравен мениджмънт”. През 2010г. придобива специалност по "Неврология". През 2016 г. придобива научна и образователна степен "доктор по медицина" след защита на дисертация на тема "Множествена склероза и коморбидност - влияние върху качеството на живот". Автор на една монография-"Non-motor symptoms of multiple sclerosis". От 2018г. заема АД "Доцент".


Квалификации:

  • Преминати курсове по отоневрология в Маастрихт, Холандия (2011 г.) и по проблеми, свързани с множествена склероза в Мюнхен, Германия (2011, 2012, и 2013 г.);
  • Сертификати за високоспециализирани дейности - евокирани потенциали (ЕП) и електроенцефалография (ЕЕГ);ултразвукова доплерова сонография ( УЗДСГ);
  • Автор на над 40 пълнотекстови публикации и една монография, посветени на съвременната диагностика, ДД, лечение и прогноза при болни с неврологични заболявания;
  • Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Българска асоциация по невроонкология и EFNS.

Доц. д-р Калина Дренска извършва:

  • диагностика и лечение на болести на нервната система;
  • диспансерно наблюдение;
  • експертиза на работоспособността от ЛКК;
  • високоспециализирано изследване ЕЕГ (електроенцефалография) за проследяване на мозъчната дейност.
  • високоспециализирано изследване Евокирани потенциали.

Професионален опит:

През 2005 г. доц. Дренска започва работа в Първа Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Марина"- Варна. От 2013 г. е асистент към Катедра нервни болести на Медицински университет Варна. В периода от 2016 г. до 2018 г. работи като главен асистент към същата катедра, а от 2018 г. заема академична длъжност Доцент. Участва в обучение по неврология на български и чуждестранни студенти от Медицински университет Варна. Член е на експертни комисии към НЗОК по епилепсия, множествена склероза и диабетна полиневропатия. Член на "Етична комисия" Владее английски, немски, руски, македонски и сръбски език.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram