Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Гл. Счетоводител и Гл. Мед. сестра

Петя Железарска

гл.счетоводител

Образование и квалификация

Икономически университет Варна- 2004г.- Бакалавър, специалност  Счетоводство и контрол

Икономически университет Варна- 2007г.- Магистър по икономика, специалност Счетоводство и контрол

ИДЕС-Одит, счетоводство, данъци, право-2010г.- Дипломиран експерт – счетоводител/регистриран одитор

Професионален опит

  • 28.03.2016 г. до момента- Член на Съвета на Директорите- "Ученическо и столово хранене" ЕАД
  • 25.04.2014 г. до момента- Управител- "Акаунт одит" ЕООД
  • 01.07.2008 г.-01.08.2014 г.- Помощник  одитор- "Актив" ООД
  •  01.06.2006 г.-30.06.2008 г.- Главен счетоводител- "Акваполис" ООД
  • 01.12.2004  г.- 01.08.2006 г.- Счетоводител- "Емир" ООД

Драгомира Иванова

гл.мед.сестра

Образование и квалификация

ПМИ “Д-р Н.Николаев”– 1975г.
мед.сестра

МУ гр. София - 1998 г.
бакалавър “Управление на здр.грижи и педагогика”

МУ гр.Варна – 2005 г.
магистър “Здравен мениджмънт”

Професионален опит

  • 2006 г. - до момента – гл.мед.сестра “ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД
  • 2000 г. – 2006 г. – гл.мед.сестра “ДКЦ V Варна” ЕООД
  • 1994 г. – 2000 г. – гл.мед.сестра
    ІІІ поликлиника гр.Варна
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram