Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

17 май – Световен ден за борба с хипертонията

Борбата започва с редовно измерване на кръвното налягане

В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. За хората от 25 до 64 години тя е в  40% от случаите, а за тези над 45 години – при 50%.

В световен мащаб проблемът артериална хипертония /АХ/ засяга 1,1 милиарда души. Заболеваемостта за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. По данни на Националния статистически институт от проведено 10-годишно проучване заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45–65 г., т.е. подмладяване на болестта. Изследванията показват и увеличаване на процента на регистрирани пациенти с предсърдно мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риска от мозъчен инсулт 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност. Мозъчният инсулт сам по себе си е втората водеща причина за смърт в целия свят, следваща сърдечносъдовите заболявания и асоциирана с лоша прогноза, висок процент на рецидив, повишена смъртност и ръст на разходите за здравната система.

Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не се лекуват. Най-честата причина за това е липсата на регулярно измерване на кръвното налягане.

За артериална хипертония се счита систолно артериално налягане (САН) равно или по-високо от 140ммHg и/или диастолно артериално налягане (ДАН) равно или по-високо от 90ммНg. Повишените стойности трябва да са установени при многократни измервания.

Основната цел при лечението е да се постигне максимално намаляване на глобалния сърдечно-съдов риск. Това изисква лечение на повишеното АН per se, както и на съпътстващите обратими рискови фактори. Целта може да се постигне само чрез  здравословна промяна на начина на живот или с добавка на медикаментозно лечение.

Нашите специалисти съветват всички над 15-годишна възраст редовно да измерват кръвното си налягане и при забелязани отклонения от нормите да потърсят незабавно консултация с лекар.

В екипа на „ДКЦ V Варна Света Екатерина“  ЕООД работят трима доказани специалисти-кардиолози, които са на разположение на нашите пациенти:

  • Д-р Ина Парашкевова приема от понеделник до петък от 8 до 15 часа.
  • Д-р Деана Англова приема в понеделник и петък от 14 до 18 часа и в сряда – от 9 до 15 часа.
  • Д-р Добрин Калчев приема във вторник и четвъртък от 15 до 20 часа и в петък от 11 до 13 часа.

Телефоните, на които можете да запазите час при всички специалисти на „ДКЦ V Варна Света Екатерина“ ЕООД, са: 052 650568, 052 651525, 052 685432, 052 685410, 0884 442916.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram