Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

04-06-2020г. Документация.
        - Обява
        - Решение

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram