Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

14-10-2016г. Пакет документация за участие.
        - Решение
        - Обява
        - Образци и приложения
        - Техническа оферта
        - Техническа спецификация
        - Ценово предложение
04-11-2016г. Протокол и решение за избор на изпълнител.
        - Протокол
        - Протокол утвърждаване
        - Приложение 1
        - Приложение 2

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram