Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД

05-10-2015г. Пакет документация за участие.
        - Решение
        - Документи
        - Образци и приложения
        - Техническо предложение
        - Ценово предложение
04-11-2015г. Протокол и Решение за избор на изпълнител.
        - Протокол
        - Решение за изпълнител
        - Сравнителна таблица

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram