Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Клинико-лабораторни изследвания

Хематологични изследвания

 • кръвна картина с ДКК комплексно - 18 параметъра
 • диференциално броене на левкоцити /микроскопско изследване/
 • морфология на еритроцити /визуално-микроскопско изследване/
 • ретикулоцити
 • СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/

Коагулация

 • време на кървене и съсирване
 • протромбиново време
 • активирано парциално тромбопластиново време (АРРТ)
 • фибриноген

Урина

 • химическо изследване на урина със сухи тестове - комплексно
 • седимент - ориентировъчно изследване
 • микроалбуминурия

Биохимия

 • глюкоза
 • кръвно-захарен профил
 • урея
 • креатинин
 • пикочна киселина
 • билирубин /общ, директен/
 • триглицериди
 • холестерол
 • HDL – холестерол
 • LDL - холестерол
 • калций
 • калий, натрий
 • фосфати
 • AСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТ
 • алкална фосфатаза /АФ/
 • алфа-амилаза
 • общ белтък
 • албумин
 • желязо
 • желязосвързващ капацитет /ЖСК/
 • лактатдехидрогеназа /ЛДХ/
 • КК /креатинкиназа/
 • ХЕ /холинестераза/
 • СRP-реактивен протеин
 • С-реактивен протеин - Nyco Card
 • гликиран хемоглобин /HbA1C/

Имунология

 • ревматоиден фактор
 • AST
 • окултни кръвоизливи

Хормони за диагностика на щитовидна жлеза (тиреоидни хормони)

 • TSH
 • FT4
 • FT3
 • TPO Ab

Туморни маркери

 • PSA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram