Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Психологическа лаборатория

“ДКЦ V Варна – Св. Екатерина” ЕООД е единственото общинско лечебно заведение, което предлага услугата психологическо изследване на водачите на МПС във връзка с Наредба 36/ 15.V. 2006 г.

От февруари 2012 г. лечебното заведение разкри психологическа лаборатория във връзка с приложение на Наредба 36/15.V.2006 г., която налага с особена острота изисквания за психологически подбор за професии с повишен риск и отговорност и определя изискванията за годност, условията и реда за провеждане на психологическото изследване на водачите на МПС.

Лабораторията е разположена в нова и комфортна база, отговаряща на всички съвременни изисквания с лиценз от Министерството на транспорта, информационите технологии и съобщения за провеждане на първо и второ психологическо изследване. С модерна апаратура се извършват задължителните от Закона за движение по пътищата изследвания на:

Мая Калинова - психолог в психологическа лаборатория на "ДКЦ V Варна - Св.Екатерина" ЕООД
  • кандидатите за шофьори от кат.C и кат.D;
  • шофьорите в обществения превоз;
  • шофьорите на товари;
  • таксиметровите шофьори;
  • лишените от правоуправление водачи;
  • психологически изследвания по искане на работодатели.

Оценяват се психологическите качества на изследваното лице и съответствията им с изискванията към дадена категория или професионална група.

Прогнозира се с вероятностен характер годността на лицето за определен период от време за съоветната категория правоспособност за водач на МПС.

Това изследване е необходимо с оглед преценка устойчивостта и уменията за реакция в ситуации по време на движение и намаляване инцидентите на пътя. Изследването се заплаща по утвърден ценоразпис.

Психо лаборатория

Адресът на лабораторията е гр.Варна, бул”Ян Хуняди” 33 ет.2
с работно време от понеделник до петък (9,00 – 17,30 ч.)
За повече информация и записване
телефони: 089 66 11 883, 0887 88 44 84, 052 646464.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram