Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД – помещения за предоставяне на услуги, находящи се в приземния етаж на лечебното заведение.

14-06-2023 г. Документация.

30-06-2023 г. Документация.

Решение

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram