Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

ОБЯВА Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Вл.Варненчик” №262А /зад блок 51/, а именно: Помещение - стоматологичен кабинет - с площ 15,00 /петнадесет/ кв.м.

08-02-2018г. 

Документация.
        - Обява
        - Заповед
26-02-2018г.
        - Решение

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram