Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Кардиологичен кабинет

ЕХОКАРДИОГРАФ за извършване на ултразвуково ехографско изследване на сърцето, което дава информация за сърдечния мускул, неговата функция и състояние на клапите; за различни заболявания на сърцето и перикарда.

Ехокардиографът е с възможност за изследване и на транскраниални съдове за диагностициране на неврологични заболявания; снабден е с цветен дуплекс доплер.

ХОЛТЕР ЕКГ за изследване, представляващо 24-часов запис на сърдечния ритъм; предоставя информация за промени и нарушения, характерни за исхемична болест на сърцето (“гръдна жаба”).

ХОЛТЕР за АН за продължителен запис на стойностите на кръвното налягане (АН) с оглед ефикасност на лечението.

ВЕЛОЕРГОМЕТЪР за извършване на велоергометричен тест (ВЕТ) с натоварване, по време на който се прави непрекъснат ЕКГ запис и се проследява кръвното налягане; използва се за диагностика на исхемична болест на сърцето, оценка на физическите възможности на пациента.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram