Monday - Friday: 07:00 - 19:00
Search

About us

Red Heart and Stethoscope
За нас

“ДКЦ V Варна Св. Екатерина”

“ДКЦ V Варна Св. Екатерина” ЕООД с управител – д-р Галина Павлова е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, съчетавайки 30-годишен опит на бившите общински Трета и Четвърта поликлиники.

Осъществяваната в ДКЦ V дейност включва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика и диспансеризация по 20 специалности.

Лечебното заведение разполага със съвременна модерна апаратура и 27 висококвалифицирани специалисти, някои от които с две специалности. Част от лекарите работят в болници, което улеснява достъпа до болнична помощ.

“ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД е акредитирано лечебно заведение съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.

Имаме изградена система единна електронна система за обработка на медицински данни и в случай, че сте наш пациент можете да получите вашите клинико-лабораторни резултати online.
Услуги

Ние предлагаме:

  • Обслужване на здравноосигурени пациенти по договор с РЗОК.
  • Прием срещу заплащане по желание на пациента.
  • Детска и женска консултация.
  • Домашни прегледи и посещения.
  • Профилактични медицински прегледи на фирми и организации.
  • Обслужване на доброволно здравноосигурени лица по линия на фондове, с които ДКЦ V има договор.
  • Достъп до болнични здравни заведения.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram