Система за термографско изследване за рак на гърдата „Брастер“

1. Какво представлява системата „Брастер“?

Чрез системата на „Брастер” се извършва скринингово изследване за рак на гърдата, което използва метода на контактната термография. В основата на контактната термография стои дермотермалният ефект, свързан с по-бързия метаболизъм около огнищни неопластични лезии. Това явление може да се прояви по повърхността на гърдите, под формата на локални температурни аномалии. Повишеният брой кръвоносни съдове води до повишена температура в зоната, засегната от тумора.

Откритието на Braster представлява специално разработена матрица, която съдържа в себе си тънък слой течно-кристална емулсия. При допиране на Брастер- устройството до кожата на гърдата, върху матрицата се появява цветно изображение (благодарение на уникалните характеристики на течните кристали), което представлява разпределението на температурата във вътрешната тъкан. Термографските изследвания на даден пациент се обработват от автоматичен софтуер.

При отсъствие на регистрирана патология, резултатите се получават в акаунта на лекаря до 5 минути, при съмнение за наличие на патология термографските снимки се преглеждат допълнително от квалифициран рентгенолог. При това положение резултатът след изследването се получава в системата в рамките на 48 часа.

Термографските изследвания, получени по време на изследването, се анализират от алгоритми, които сравняват изображенията от двете гърди. Интерпретацията се базира на детекция на структурна и термална асиметрия. Първата стъпка включва оценка на термалния баланс. Физиологични структури като напр. кожни гънки биват изключвани от анализа. Втората стъпка е оценка на структурния баланс. Ако има наличие на физиологични структури, които са симетрични и за двете гърди, те също биват изключвани от анализа.Най-топлите структури се оценяват поотделно за всяка гърда.

2. Какви лезии могат да бъдат откривани?

Системата „Брастер“ открива силно васкуларизирани лезии, които са ясно свързани със злокачесвени промени, като например:
•   Дуктален карцином;
•   Лобуларен карцином;
•   Папиларен карцином;
•   Възпалителен карцином;
•   Силно васкуларизиран фиброаденом, кисти с васкуларизирана обвивка, възникнали след възпалителни процеси, възпаления на гърдите и др. „Брастер“ не открива доброкачествени лезии, които не са васкуларизирани, т.е фиброаденоми с намалена васкулатура или спираловидни (калцифицирани) фиброаденоми, гръдни кисти, дуктална екстазия, липоми и микрокалцификати.

3. Предимства на системата

„Брастер“ е напълно безболезнен, неинвазивен метод, без облъчване. Може да се използва при всяка възраст, като визуализира цялата повърхност на гърдата, а типа на тъканта не оказва влияние върху резултата от изследването. Системата „Брастер“ работи ефективно и при пациентки с гръдни импланти, като може да се използва и като средство за следене на състоянието на самия имплант. Използването на системата се препоръчва при пациенти с висок риск от рак на гърдата (семейно обременени, диагностицирани с мутация на BRCA1 или BRCA2 гена, пациентки на възраст под 50 години, които не са обхванати от програми за скриниг, както и такива, които са на хормонална терапия.)

4. Има ли ограничения и противопоказания за извършване на изследването?

Налице са няколко ограничения за извършването на изследване със системата Брастер. Тя не е предназначена за жени, които преминават или са преминали лечение за рак на гърдата като напр. лумпектомия, мастектомия, систематично лечение като напр. химиотерапия, хормонална, биологична терапия, лъчетерапия. Има и някои временни противопоказания за извършване на изследването:
•   бременност или кърмене (до 3 месеца след прекъсване);
•   инфекция с телесна температура над 38˚C;
•   инфекция на гърдите с болка, зачервяване или натъртване (когато тези симптоми са налични);
•   хирургична процедура на гърдите с диагноза за бенигнена лезия;
•   тънкоиглена биопсия (FNB) – до 4 седмици след процедурата;
•   дебелоиглена биопсия (CNB) или мамотомна биопсия – до 6 месеца след процедурата;
•   резекция на тумор – до 12 месеца след процедурата;
•   поставяне на естетически импланти, инжектиране на филър (хиалурон) и липотрансфер – до 12 месеца след процедурата.

Изследването със системата Брастер е скринингов метод, който допълва конвенционалните диагностични методи. В случай, че бъде установена термална асиметрия е необходимо да се извършат допълнителни изследвания /ехография, мамография/.

За повече информация:
https://www.braster.eu
http://www.interbusiness-bg.com

Запишете се за изследване със системата Брастер на тел. 052/650568

Лечение със стволови клеткив „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ ЕООД

Верни на традицията за прилагане на новости в медицината, от средата на месец август в „ДКЦ V Варна - Св. Екатерина“ ЕООД, съвместно със специалисти от „Медицински център Албавита“- София ще се извършва лечение със стволови клетки на андрогенна алопеция (косопад) и артрози по метода RIGENERA. Специалистите от партньорския медицински център са преминали едногодишно обучение в турската правителствена болница „Медистейт“. Иновацията представлява безболезнена високо технологична терапия чрез микроприсадки, единствената към датата на стартиране в България – 2019 г. Полученият клетъчен концентрат от собствени стволови клетки, взети от хрущяла на ушната мида, се инжектира в тъканта за нейното възстановяване. Методът е подходящ за всяка възраст.

Лечението е одобрено на ниво ЕС и САЩ, носещо маркировката „СЕ“ и ”FDI”. Методът се основава на научен проект, иницииран от НАТО - Програма „Наука за мир и сигурност“, която има за цел бързо зарастване на рани, причинени от термични или химически изгаряния, като тези по време на война или след природни бедствия. В случая военните иновативни технологии се ползват за гражданска употреба в медицината - естетична, ортопедия и ревматология.

Проучванията показват, че повече от половината от хората, които са в активна възраст, развиват различна степен на артроза. Над 50% от мъжете и 25% от жените имат различна степен на алопеция. За да се справи с тези проблеми без лекарствени средства и хирургична намеса, съвременната медицина прилага метода RIGENERA. Приложението на иновативния метод постига бърз ефект по отношение болките в третираната става, а в срок до шест месеца се постига възстановяване (регенерация) на хрущялната тъкан и преустановяване на косопада (събуждане на заспали фоликули). Извършването на високо технологичната процедура не е свързана с продължително отсъствие от работа (при смяна на става пациентът е извън строя до шест месеца), отнема до час време и затова носи името „процедура в обедната почивка“.

В България технологията се прилага и заплаща от националната здравна каса, единствено при лечение на изгаряния. За терапията на косопад и артрози (гонартрози, коксартрози, остеонекрози), спортни травми на ставите и болки в колената, пациентът сам поема разходите.

За повече информация се обръщайте към специалистите – дерматолози и ортопеди, работещи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ. Консултациите и необходимите изследвания се извършват с направление по линия на здравната каса или срещу заплащане по цени на „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ ЕООД. Резултатите от медицинската документация и изследванията на подходящите пациенти, заявили желание за лечение по метода RIGENERA, се консултират със специалист от болница „Токуда“. Извършването на самата високо технологична манипулация – вземане, подготовка на стволови клетки и трансплантиране се заплаща по цени на „Медицински център Албавита“ – София и се извършва след предварително записване в определени дни от месеца, в кабинетите на „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ ЕООД.

Подробна информация за метода, показания за лечение и цени, както и записване за консултация – на тел. 052/650 568.

Зелен коридор за COVID - 19

Зелен коридор за лабораторни изследвания и рентгенографии:

Вторник от 15:30 до 17:30 ч.
Четвъртък от 15:30 од 17:30 ч.

Бърз тест за антитела срещу Коронавирус

В „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ ЕООД се извършва бърз тест за антитела срещу Коронавирус covid 19.

Профилактика на рака на гърдата

В „ДКЦ V Варна – Св.Екатерина“ ЕООД започва изпълнението на общинска програма за профилактика на рака на гърдата. Програмата се състои във високоспециализирано изследване – контактна термография с апарат “Braster“ за ранна диагностика на рак на гърдата. Изследванията се извършват всеки работен ден от 12:00 до 14:00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 052/650 568.

Важно относно направленията за консултация

При изчерпване на регулативни стандарти относно направления за консултации със специалист и за изследвания, се прекратява издаването на направления до получаването на нови, освен за спешни и неотложни състояния на пациенти по преценка на лекуващия лекар.

При желание останалите пациенти могат да получат необходимите им медицински услуги (прегледи и изследвания) срещу заплащане на регистратура на лечебното заведение или след записване.

Пациенти, които не заплащат, се записват в Листа на чакащите за издаване на направления при получаване на регулативните стандарти за следващо тримесечие.

Съобщение! Избор на общопрактикуващ лекар

В периода от 1 юни до 30 юни и от 1 декември до 31 декември пациентите могат да направят постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

В сградата на “ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД се намират практики на 13 лични лекари.