Понеделник-Петък: 07:00 - 19:00
Търсене

Високоспециализирани изследвания

Male patient having ECG electrocardiogram in hospital
 • Ехокардиография
 • Велоергометрия
 • ЕКГ холтер мониториране
 • Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/
  • Доплерова сонография
  • Електроенцефалография
  • Електромиография
 • Аудиометрия
 • Тимпанометрия
 • Ринометрия
 • Видео ото-рино-ларингоскопия
  • Авторефрактометрия
  • Офталмоскопия
  • Тонометрия
  • Скиаскопия
  • Екзаофталмометрия
 • Спирометрия
  • Остеометрия
  • Диагностична и терапевтична пункция на стави
  • Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани
 • Инцизия на гръдна жлеза
 • Ехография на млечна жлеза
 • Мамография
  • Ехография на щитовидна жлеза
  • Изследване на щитовидни хормони – FT3, FT4, TSH, TPО Аb
 • Изследване на туморни маркери - PSA
  • Венозна урография
 • Изследване на урина - микроалбуминурия
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram