pic

Високоспециализирани изследвания

  Ехокардиография
  Велоергометрия
  ЕКГ холтер мониториране
  Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

  Доплерова сонография
  Електроенцефалография
  Електромиография

  Аудиометрия
  Тимпанометрия
  Ринометрия
  Видео ото-рино-ларингоскопия

  Авторефрактометрия
  Офталмоскопия
  Тонометрия
  Скиаскопия
  Екзаофталмометрия

  Спирометрия

  Остеометрия
  Диагностична и терапевтична пункция на стави
  Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани

  Инцизия на гръдна жлеза
  Ехография на млечна жлеза
  Мамография

  Ехография на щитовидна жлеза
  Изследване на щитовидни хормони – FT3, FT4, TSH, TPО Аb

  Изследване на туморни маркери - PSA

  Венозна урография

  Изследване на урина - микроалбуминурия

Copyright 2012