pic

УНГ кабинет


Аудиометър

АУДИОМЕТЪР за изследване на нивото на слуха - тонална прагова аудиометрия. Аудиометрията се извършва в шумоизолирана кабина. Изследването диагностицира заболявания, предизвикали намаление на слуха: неврит на слуховия нерв, възпаление на Евстахиевата тръба, отосклероза, Миниерова болест.


ТИМПАНОМЕТЪР за измерване на налягането в системата на средното ухо и акустичен рефлекс при деца и възрастни. Използва се за диагностициране на трета сливица и възпаление на вътрешното ухо.
РИНОМЕТЪР за изследване на носното дишане при изкривена носна преграда, полипи и възпалени носни кухини.
ВИДЕО ОТО-РИНО-ЛАРИНГОСКОП – апарат за преглед УНГ и постигане на визуализация чрез снимков материал на прегледа в кабинета.
УНГ кабинетът разполага с ЮНИТ с вградена камера и монитор за визуализация на прегледа.

Copyright 2012