pic

СЕКТОР ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ Mindray


ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ Mindray за ултразвуковото изследване с оглед изследване и разграничаване на формации, диагностициране различни формации в различни органи (коремни органи, млечна жлеза, щитовидна жлеза).


КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕНТГЕНОВ апарат General Electric извършване на мамография за изследване на млечната жлеза при жени.
КОНВЕНЦИОНАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ за извършване на рентгенови снимки (рентгенографии) и контрастни изследвания на храносмилателен тракт (рентгеноскопии).

Copyright 2012