pic

Рентгенови изследвания и образна диагностика

  рентгенография на череп
  рентгенография на лицеви кости
  рентгенография на околоносни синуси
  рентгенография на челюстите, специални проекции
  рентгенография на зъби с определен центраж
  рентгенография на шийни прешлени
  рентгенография на гръдна кост
  рентгенография на гръден кош, бял дроб
  обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
  рентгенография на гръдни и поясни прешлени
  рентгеново изследване на хранопровод
  рентгеново изследване на стомах
  рентгеново изследване на дебело и тънки черва – пасаж
  образна рентгенография на корем
  рентгенография на таз
  рентгенография на тазобедрена става
  рентгенография на крайници
  иригография
  венозна урография
  мамография
  ехография на:

- коремни органи
- щитовидна жлеза
- млечна жлеза
- простата
- повърхностни лимфни възли

Copyright 2012