pic

Лекарски консултативни комисии

Обща ЛКК
Председател
Членове

– д-р Росица Миткова
– д-р Елена Радева
– д-р Никола Златарски
– д-р Данаил Ганчев
– д-р Валерия Николова
– д-р Бистра Петрова

– вътрешни болести;
– неврология;
– ортопедия и травматология;
– хирургия;
– очни болести;
– очни болести;

Кардиологична ЛКК
Председател
Член

– д-р Георги Гюзелев
– д-р Ина Парашкевова

– кардиология;
– кардиология;

УНГ ЛКК
Председател
Член

– д-р Даниела Маринова
– д-р Галина Павлова

– УНГ;
– УНГ;

Педиатрична ЛКК
Председател
Член

– д-р Севдалина Ванкова
– д-р Иванка Русева
– д-р Надежда Групчева
– д-р Нешка Василева

– детски болести;
– детски болести;
– детски болести;
– детски болести;

Copyright 2012