pic

Ние предлагаме

  Обслужване на здравноосигурени пациенти по договор с РЗОК.
   Прием срещу заплащане по желание на пациента.
   Детска и женска консултация.
   Домашни прегледи и посещения.
   Профилактични медицински прегледи на фирми и организации.
   Обслужване на доброволно здравноосигурени лица по линия на фондове, с които ДКЦ V има договор.
   Предпътни прегледи на водачите на МПС, осигурявани от работодателя съгласно нормативната уредба.
   Достъп до болнични здравни заведения.
   Издаване на всички медицински документи.
   Издаване на свидетелство за Медицинска годност на морски лица.
   Физиопроцедури.
   Високо-специализирани изследвания.
   Клинико-лабораторни изследвания.
   Рентгенови изследвания.
   Психологическа лаборатория.
В сградата на ДКЦ V се намират практики на 13 лични лекари.

Copyright 2012