pic

ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

19-05-2021г. Документация.
        - Обява
10-06-2021г.
        - Решение

Copyright 2012