Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/”

18-10-2019г. Документация.
        - Обява
        - Решение
        - Образци и приложения
        - Техническа спецификация
        - Техническо предложение
        - Ценово предложение

08-11-2019г. Протоколи.
        - Протокол за избор на изпълнител
        - Решение
        - Приложение 2

Copyright 2012