Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/

15-10-2018г. Документация.
        - Обява
        - Решение
        - Техническа спецификация
        - Образци и приложения
        - Техническо предложение
        - Ценово предложение

09-11-2018г.
        - Протокол за избор на изпълнител
        - Приложение 2
        - Комплексна оценка

Copyright 2012