Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обществена поръчка за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на стационарна дигитална ултразвукова система с възможност за 4D, цветен монитор, два трансдюсера: обемен конвексен за 4D АГ абдоминални и гинекологични изследвания и конвексен трансдюсер за абдоминални и гинекологични изследвания, ведно с черно-бял видео принтер.

         27-09-2014г. Съобщение за класиране на участниците:
        - Класиране

         12-09-2014г. Пакет документация за участие:
        - Заповед
        - Документация и указания
        - Техническа спецификация
        - Образци на приложения

Copyright 2012