Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД гр.ВАРНА, НЕОБХОДИМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИГИКАЦИЯ /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/

14-10-2016г. Пакет документация за участие.
        - Решение
        - Обява
        - Образци и приложения
        - Техническа оферта
        - Техническа спецификация
        - Ценово предложение
04-11-2016г. Протокол и решение за избор на изпълнител.
        - Протокол
        - Протокол утвърждаване
        - Приложение 1
        - Приложение 2

Copyright 2012