Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОБЯВА за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Сава” №2, представляващ част от сградата на “ДКЦ V Варна Св.Екатерина” ЕООД

09-03-2020г. Документация.
        - Обява
18-03-2020г. Заповед за прекратяване на процедурата.
        - Заповед

Copyright 2012