Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД

05-10-2015г. Пакет документация за участие.
        - Решение
        - Документи
        - Образци и приложения
        - Техническо предложение
        - Ценово предложение
04-11-2015г. Протокол и Решение за избор на изпълнител.
        - Протокол
        - Решение за изпълнител
        - Сравнителна таблица

Copyright 2012