Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД

02-11-2017г. Документация.
        - Обява
        - Решение
        - Техническа спецификация
        - Образци и приложения
        - Техническо предложение
        - Ценово предложение
17-11-2017г.
        - Протокол за избор на изпълнител
        - Приложение 2
        - Комплексна оценка

Copyright 2012