Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Медицински документи

  медицинско свидетелство за предварителен преглед при постъпване на работа
  медицинско свидетелство за работа в чужбина
  здравна книжка

  медицинско свидетелство за водач на МПС \кат.В, С, Д, Е\
  психологическо изследване кат.С,Д,Т ,обществен превоз пътници и товари
  психологическо изследване по чл. 157,171
  удостоверение за психологическа годност

  медицинско свидетелство за встъпване в брак

  медицинско свидетелство за притежаване на оръжие

  болничен лист за временна неработоспособност
  медицинско направление за балнеосанаториум (за профилактика и рехабилитация)
  медицинско направление за хоспитализация

  протокол за ТЕЛК за група инвалидност
  протокол за изписване на лекарства, реимбурсирани частично или напълно от РЗОК
  протокол за освобождаване на ученици от физическо възпитание
  протокол за настаняване в социално заведение

Copyright 2012