pic

Клинична лаборатория


Клинична лаборатория

   Хематологичен апарат
   Биохимичен апарат
  Апарат за изследване хормони на щитовидната жлеза ( TSH, FT3, FT4, TPO Ab )
  Апарат за изследване на PSA и диагностика на заболявания на простата (хипертрофия, възпалителни процеси, злокачествени заболявания)
  Апарат за метаболитен контрол на диабета чрез изследване на гликиран хемоглобин (HbA1C)
  Апарат за изследване на микроалбуминурия за ранна диагностика на диабетна полиневропатия
  Уринен анализатор

Copyright 2012