pic

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ И ГЛ.МЕД.СЕСТРА


Галина Христова

ГАЛИНА ХРИСТОВА
  гл.счетоводител

Драгомира Иванова

ДРАГОМИРА ИВАНОВА
      гл.мед.сестра

Образование и квалификация
line

ВИНС Д”Благоев” гр.Варна – 1976 г. магистър по “Икономика и организация на вътрешната търговия”

Образование и квалификация
line

ПМИ “Д-р Н.Николаев”– 1975г.
мед.сестра
МУ гр. София - 1998 г.
бакалавър “Управление на здр.грижи и педагогика”
МУ гр.Варна – 2005 г.
магистър “Здравен мениджмънт”

Професионален опит
line

  2006 г. - до момента – гл.счетоводител
“ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД
   2000 г. – 2006 г. - гл.счетоводител
“МЦ І Варна “ ЕООД
   1994 г. – 2000 г. - гл.счетоводител
ІV Поликлиника гр.Варна

Професионален опит
line

  2006 г. - до момента – гл.мед.сестра “ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД
  2000 г. – 2006 г. – гл.мед.сестра “ДКЦ V Варна” ЕООД
  1994 г. – 2000 г. – гл.мед.сестра
ІІІ поликлиника гр.Варна

Copyright 2012