pic

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ


Медицински сестри и акушерки
Драгомира Иванова      – гл.мед.сестра
Петя Атанасова             – мед.сестра
Златка Цонева              – мед.сестра
Милка Апостолова        – мед.сестра
Лидия Дончева             – мед.сестра
Величка Янева              – мед.сестра
Петранка Петрова         – мед.сестра
Женя Белева                – мед.сестра
Леман Ахмедова           – мед.сестра
Шенай Ахмедова           – акушерка
Илиана Димитрова           – акушерка
Джулия Дреновска           – акушерка
Моника Кузовска           – акушерка

Клинични лаборанти
Румяна Ганева
Константина Вълчанова
Шукран Осман

Рентгенови лаборанти
Ваня Тевекелиева
Елица Маркова

Рехабилитатори
Юлияна Хаджиева
Нина Маринова

Copyright 2012