pic

УНГ

Д-Р ДАНИЕЛА МАРИНОВА – специалист УНГ.
Завършила Медицински университет гр.Варна през 1996 г., придобита специалност УНГ - 2004 г.

д-р Маринова

Работно време:

понеделник - петък
8.30 – 13.00 ч.

Контакти:

тел. 052 685 420
ет. 2, кабинет 26

line

Д-Р РОСИЦА ПЕТРОВА – специалист УНГ.
Завършила Медицински университет гр. Варна през 1980 г., придобита специалност УНГ - 1996 г.

Работно време:

понеделник,сряда,
четвъртък,петък:

13.30 – 16.00 ч.
вторник: 07:30-11:30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 420
ет. 2, кабинет 26

line

Д-Р ГАЛИНА ПАВЛОВА – специалист УНГ.
Завършила Висш медицински институт гр.Варна-1985 г., придобита специалност УНГ - 1995г.,
магистър по стопанско управление с квалификация “здравен мениджмънт”–2001г. (Университет “Проф.д-р Асен Златоров” гр.Бургас);
магистър по Управление на международни бизнес проекти -2007 г. (ВСУ Черноризец Храбър” гр.Варна);
магистър по Психология – 2009 г. (ВСУ Черноризец Храбър” гр.Варна);

д-р Павлова

Работно време:

понеделник - петък
записване на тел.052 650 569

Контакти:

тел. 052 650 569

В УНГ кабинета се извършват:
  прегледи и лечение;
  назначаване на клинико-лабораторни изследвания и рентгенови изследвания;
  вземане на материал за микробиологично изследване;
  отстраняване на чуждо тяло от носа;
  експертиза на нетрудоспособност;
   високоспециализирани дейности:
- аудиометрия -за изследване нивото на слуха;
- тимпанометрия - за диагностициране на трета сливица при деца;
- ринометрия - за изследване на носното дишане.

Copyright 2012