pic

Рентгенова лаборатория

Д-Р НАДЯ ДИМИТРОВА – лекар рентгенолог.
Завършила Висш медицински институт Варна през 1985 г.; призната специалност рентгенология през 1995 г. от Висш медицински институт гр.София.

д-р Димитрова

В сектора за образна диагностика на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД се извършват:
   специализирани изследвания:
   -рентгенографии;
   -рентгеноскопии;
   -ултразвуково изследване на коремни     органи, млечна и щитовидна жлеза.
   високоспециализирани изследвания:
   -венозна урография;
   -мамография.
    Секторът Образна диагностика разполага с модернизиран рентгенов апарат за извършване на графични и скопични изследвания с по-високо качество и дозиметричен контрол на облъчването с йонизиращо лъчение освен на лекаря и работещите, но и на пациента.     Посредством закупеният съвременен мамографски апарат се извършва изследване за откриване на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им.

Работно време:

понеделник – петък
07.30 – 14.30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 418  ет. 1

Copyright 2012