pic

ПУЛМОЛОГИЯ

Д-Р РУМЕН РУСЕВ – специалист пулмолог.
Завършил Медицински факултет гр.Варна през 1975 г., придобита специалност пневмология и фтизиатрия - 1983 г.

line

Д-Р НИНА РУСЕВА – специалист пулмолог.
Завършила Медицински факултет гр.Варна през 1975 г., придобита специалност пневмология и фтизиатрия - 1981 г.

line

д-р Русев

В кабинета се извършват:
  прегледи и лечение на заболявания на дихателната система;
  назначаване на рентгенови и клинико-лабораторни изследвания;
  диспансерно наблюдение на пациенти с белодробни заболявания;
  назначаване на изследване за микробиологично изследване;
  експертиза на нетрудоспособност и представяне пред ТЕЛК.
   високоспециализирани дейности:
спирометрия за изследване на дихателен капацитет на бял дроб (особено показателно при тютюнопушачи).

Д-Р РУМЕН РУСЕВ

Работно време:

понеделник – петък
07.00 – 13.00 ч.

Контакти:

тел. 052 685 435
ет. 2, кабинет 23

Copyright 2012