pic

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ – специалист ортопед.
Завършил Висш медицински институт – гр.Варна през 1985 г., придобита специалност ортопедия и травматология – 1996 г. (Медицински университет гр.София).

д-р Златарски

Работно време:

понеделник - петък
8.30 – 15.30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 427
ет. 2, кабинет 26

line

Д-Р ВЕСЕЛИН МАРИНОВ – специалист ортопед.

Работно време:

сряда: 14.30-17.30 ч.
петък: 14.30-17.30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 427
ет.1 кабинет 14

line

Д-Р ЧАВДАР МАРКОВ – специалист ортопед.

Работно време:

понеделник: 13.30-17.00 ч.
четвъртък: 08.00-12.30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 427
ет.1 кабинет 14

line

В кабинета се извършват:
  прегледи и назначаване на необходимите клинико-лабораторни и рентгенови изследвания;
  имобилизация на крайници;
  отстраняване на шини и гипсови превръзки;
  репозиция при луксация на става;
  манипулации – превръзки, снемане на хирургични конци, обработка на рани;
  експертиза на нетрудоспособност и представяне пред ТЕЛК.
   високоспециализирани дейности:

диагностична и терапевтична пункция на стави.

Copyright 2012