pic

НЕВРОЛОГИЯ

ДОЦ.Д-Р КАЛИНА ДРЕНСКА, Д.М. - специалист невролог.
Завършила Медицински университет - Варна през 2004 г., а през 2010 г. придобива специалност Неврология. През 2016 защитава дисертация на тема "Множествена склероза и коморбидност - влияние върху качеството на живот", с която придобива степен „доктор по медицина“, а от 2018 г„ заема академична длъжност доцент в Медицински университет – Варна. Участва в множество национални и международни научни форуми по неврология. Член на Българския лекарски съюз, Българска Асоциация по Невроонкология (BANO); Българското дружество по Неврология и др. Доц. Дренска е квалифицирана да извършва високо специализирано изследвания Електроенцефалография (ЕЕГ) и Евокирани потенциали.

д-р Радева

ДОЦ.Д-Р КАЛИНА ДРЕНСКА извършва:
  диагностика и лечение на болести на нервната система;
  диспансерно наблюдение;
  експертиза на работоспособността от ЛКК;
  високоспециализирано изследване
ЕЕГ (електроенцефалография) за проследяване на мозъчната дейност.
  високоспециализирано изследване
Евокирани потенциали.

Работно време:

Понеделник – петък 8:00 – 14:30

Контакти:

тел. 052 685 436
ет. 2, кабинет 23A

line

Д-Р ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ - невролог.
Завършил Медицински университет - гр.Варна през 1997 г.
Придобита специалност нервни болести през 2002 г.

д-р Радева

Д-р Цветан Цветков извършва:
  диагностика и лечение на болести на нервната система;
  високоспециализирано изследване   -доплерова сонография за проводимостта на мозъчните артерии и вени.
  - ЕМГ (електромиография) за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.
  - ЕЕГ (електроенцефалография) за измерване електрическата активност на мозъка.

Работно време:

понеделник-петък    08.00 – 15.30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 444
ет. 2, кабинет 31

line

Д-Р ДИАНА ЧАЛЪКОВА - специалист невролог.
Завършила Медицински университет гр.Варна през 1997 г.; придобита специалност нервни болести - 2003 г.

д-р Чалъкова

Д-р Диана Чалъкова извършва:
  диагностика и лечение на болести на нервната система;
  високоспециализирани дейности:
  - доплерова сонография за проводимостта на мозъчните артерии и вени.
  - ЕМГ (електромиография) за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

Работно време:

понеделник    14.30 – 18.00 ч.
сряда            14.30 – 18.00 ч.

Контакти:

тел. 052 685 448
ет. 2, кабинет 35

Copyright 2012