pic

Нефрология и вътрешни болести

Д-Р РОСИЦА МИТКОВА – специалист нефролог и вътрешни болести.
Завършила Медицинска академия, Медицински факултет – Варна през 1976 г., придобита специалност вътрешни болести - 1987 г., придобита втора специалност нефрология през 1993 г.

д-р Пенчев

В кабинета се извършват:
  профилактика и лечение на бъбречни заболявания;
  ехография на коремни органи;
  подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация;
  диспансеризация на пациенти с бъбречни заболявания;
  експертиза на нетрудоспособност и представяне пред ТЕЛК;

Работно време:

понеделник - петък
7.30 – 15.00 ч.

Контакти:

тел. 052 685452
ет. 2, кабинет 42

Copyright 2012