pic

Клинична лаборатория

Д-Р ЛИДИЯ ДРУМЕВА – клинико-лабораторен лекар.
Завършила медицина през 1984 г. в Лекарски факултет на Поморска медицинска академия - Република Полша; призната специалност клинична лаборатория през 2001 г. от Медицински университет гр.София.

д-р Пенчев

В клиничната лаборатория на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД се извършват:
  специализирани изследвания:

- хематологични изследвания
- биохимични изследвания
- серологични изследвания
- имунологични изследвания
- изследвания на урина

  високо специализирани изследвания:

- хормонални изследвания
- туморни маркери

Клиничната лаборатория разполага със съвременна модерна апаратура.
Имаме изградена единна електронна система за обработка на медицински данни и в случай, че сте наш пациент можете да получите вашите клинико-лабораторни резултати online.

Работно време:

понеделник - петък
7.00 – 19.00 ч.

Контакти:

тел. 052 685 445, 685 446
ет. 2, кабинет 32, 33

Copyright 2012