pic

КАРДИОЛОГИЯ

Д-Р ИНА ПАРАШКЕВОВА - специалист кардиолог.
Завършила ВМИ гр.Варна през 1989 г., придобита специалност вътрешни болести – 2003 г. (МУ Варна), придобита специалност кардиология – 2008 г.
(МУ Варна).

Работно време:

понеделник    8.00 – 15.00 ч.
вторник        8.00 – 15.00 ч.
сряда             8.00 – 15.00 ч.
четвъртък   8.00 – 15.00 ч.
петък           8.00 – 15.00 ч.

За контакти:

тел. 052 685 439
ет. 2, кабинет 25
line

Д-Р ДЕАНА АНГЕЛОВА - специалист кардиолог.
Завършила МУ Варна през 2002 г., придобита специалност кардиология – 2017 г. (МУ Варна).

Работно време:

понеделник    14.00 – 18.00 ч.
сряда             08.00 – 15.00 ч.
петък           14.00 – 18.00 ч.

За контакти:
       тел. 052 685 434
       ет. 2, кабинет 30
line

В кардиологичните кабинети на ДКЦ V се извършват:

  профилактика и лечение на болести на сърдечно-съдовата система;
  електрокардиограма (ЕКГ) с разчитане;
  диспансерно наблюдение;
  високоспециализирани дейности:
  -Ехокардиография за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания;
  -ЕКГ холтер мониториране (непрекъснат 24-часов запис);
  -Холтер за мониториране на кръвно налягане (непрекъснат 24-часов запис);
  -Велоергометрия за проследяване натоварването на сърдечно-съдовата система;

line
Copyright 2012