pic

Ендокринология

Д-Р ХРИСТИНА ВЪРБАНОВА – ендокринолог.
Завършила ВМИ - София през 1980г., придобита специалност вътрешни болести – 1989г., придобита специалност ендокринология и болести на обмяната –2002г.

доц. д-р Алахвердян

Работно време:

вторник              8.00-12.30 ч.
четвъртък         8.00-12.30 ч.

Контакти:

тел. 052 685 413
ет. 2, кабинет 44line

В ендокринологичният кабинет се извършват:
  диагностика и лечение на заболявания на обмяната и техните усложнения;
  ранна диагностика, лечение и профилактика на болни от захарен диабет;
  антропометрична оценка на затлъстяването;
  диспансерно наблюдение;
  обучение за работа с писалка и глюкомер;
  експертиза на работоспособността и представяне пред ТЕЛК.
   високоспециализирани дейности:
- остеометрия -изследване на костната плътност за ранно откриване на остеопороза;
- ехография на щитовидна жлеза
- изследване на щитовидни хормони.

Copyright 2012