pic

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Д-Р ИВАНКА РУСЕВА - специалист педиатър.
Завършила ВМИ гр.София през 1965 г., придобита специалност детски болести – 1975 г., квалификация за извършване на ехография на коремни органи (Клиника по гастроентерология – Варна).

Работно време:

вторник    10.30 – 13.00 ч.

За контакти:

тел. 052 685 430
ет. 1, кабинет 4

line

Д-Р НАДЕЖДА ГРУПЧЕВА - специалист педиатър.
Завършила ВМИ гр.София през 1962 г., придобита специалност детски болести – 1969 г. ; квалификация за извършване на ехография на коремни органи.

Работно време:

сряда    10.30 – 13.00 ч.

За контакти:

тел. 052 685 430
ет. 1, кабинет 4

line

Д-Р СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ - специалист педиатър.
Завършил Медицински университет - гр.Варна през 1998 г., придобита специалност детски болести – 2005 г. (МУ Варна), придобита специалност детска нефрология и хемодиализа – 2012 г. (МУ Варна).

Работно време:

понеделник    14.30 – 17.30 ч.
вторник        14.30 – 17.30 ч.
сряда            14.30 – 17.30 ч.

За контакти:

тел. 052 685 432
тел. 052 685 412
ет. 1, кабинет 4

line

В детският кабинет на ДКЦ V се извършват:

  профилактика и лечение на болести на деца от 0-18 г.;
  назначаване на изследвания;
  диспансерно наблюдение;
  експертиза и протоколи за прием на деца в санаториална детска ясла и    оздравителна детска градина.

Copyright 2012