pic

Управител

Д-Р ГАЛИНА ПАВЛОВА

д-р Павлова

Образование и квалификация
line

Висше медицинско образование

- ВМИ гр.Варна - 1985 г.

Специалност УНГ

- ВМИ гр.Варна - 1995 г.

Магистър по Стопанско управление
(квалификация “Здравен мениджмънт”)

– Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас

Магистър по Управление на
международни бизнес проекти

– ВСУ ”Черноризец Храбър” 2007 г.


Магистър по Психология

– ВСУ ”Черноризец Храбър” 2009 г.

Мениджърски опит
line

  1997 г. – 2000 г. - Управител на ІV Поликлиника гр.Варна.
  2000 г. – 2005 г. - Управител на “Медицински център І Варна” ЕООД.
  2006 г. - до момента – Управител на “ДКЦ V Варна – Света Екатерина” ЕООД.

line

Контакти:

тел.               052 650567, 052 650569
тел./факс      052 651525, 052 650569
e-mail: dkc5@abv.bg

Copyright 2012